Booka Agency - Terms and Conditions

For at kunne blive godkendt og sendt ud på jobs gennem Booka Agency, kræves det at man er indforstået med nedenståedne vilkår og betingelser og at man på ingen måde kan gøre indsigelse mod dem.


Som model hos Booka, kan man blive sendt ud som showmodel eller som workshopmodel. Beskrivelsen af disse 2 typer modeller kan læses mere om på www.booka.dk/blivmodel


Som hårmodel kan der ikke godtgøres for eventuel utilfreds styling(opsætning), klipning eller farvning som modellen måtte få. Modeller bekræfter ved booking at det er hans/hendes eget ansvar hvis der opstår nogen form for overfølsom reaktion ved de anvendte produkter.
Lever modellen ikke op til de oplyste krav der måtte være i forbindelse med et arrangement, kan han/hun i yderste tilfælde risikere at blive sendt hjem.


Der gøres samtidig opmærksom på, at aftalen er bindende og at modellen derfor er pligtig til at møde op til arrangementet. Evt. afbud kan alene accepteres, hvis dette sker skriftlig og senest 7 dage før arrangementets start.


Modellen accepterer samtidig ved booking, at indbetale kr. 200,00 i depositum. Beløbet dækker yderligere udgifter for Booka i forbindelse med for sen afmelding eller udeblivelse. Beløbet vil blive tilbagebetalt til modellen efter endt arrangement såfremt modellen fremmøder til det aftalte arrangement.


Beløbet overføres via MobilePay eller Swipp til: 42 30 27 11. Depositummet refunderes igen senest dagen efter et givent arrangement.


Ved overtrædelse af mødepligten/afbud i tide vil modellen blive ekskluderet for fremtidig at kunne deltage i arrangementer via Booka Agency og de bureauer som Booka Agency samarbejder med.


Booka Agency har rettigheder til at benytte alle billeder, taget i forbindelse med et job anvist af Booka Agency. Vi gør opmærksom på at eventuelle brugbare billeder, kan blive brugt til, reklame, websites samt egen markedsføring.

 

OBS: Det er vigtigt at modellen hverken bliver klippet eller farvet inden et givent arrangement. Har man brugt blondespray eller henna i sit hår kan man desværre ikke bruges som hårmodel.

To be accepted and acquire jobs through Booka Agency you must agree to the following terms and conditions with the understanding that all rules apply with no possibility of objection.

 

As a model at Booka you can acquire two types of modeling jobs: as a show-model or a workshop-model. You can find a description of both types at: www.booka.dk/become-a-model

Additionally the contract is compulsory which means that it is required of the model to meet at the appointed place (and time).

Occasional cancellation may be accepted, if supplied in writing at least 7 days before the beginning of the job.

If the model does not meet the specific requirements demanded at a particular job, he or she/they may be let off (without payment).

 

As a hair-model (at Booka) no return-policy on styling, haircuts or coloring is available.

At the moment of booking the model confirms his or her/their personal responsibility regarding any kind of allergic reaction acquired through use of products involved in the acquired job.

 

If the model fails to arrive or follow proper cancellation procedures, the model will henceforth be excluded from any jobs acquired through Booka Agency and any connected agencies.

 

The model agrees to pay a deposit of(£20/200SEK) at the time of booking. The deposit covers additional expenses connected to any late cancelations or absence. The deposit will be returned to the model latest the day after the job, if the model attends.

How to pay the deposit.

Payment of the deposit must be made through the website - News - Choose your contry - Pay deposit
*The deposit will then be reseved on your card and you will get the deposit refunded latest the day after an event.
NOTE: In the absence From an event you will not be refunded the deposit. (£20/200SEK).

 

Booka Agency has the rights to any photos taken at jobs acquired through Booka.

We emphasize that any pictures may be used for commercial purposes, at websites or as maketing for Booka Agency

 

IMPORTANT: Models are not allowed to have haircuts or coloring done before any jobs. If blondespray or henna you can not be used as hair model.